Læringsaktivitet 7: Hvordan vil du agere som lærer?

I det følgende bliver en fiktiv case fra sundhedsundervisningen i skolen beskrevet. Læs casen og overvej hvilke af de anviste handlemuligheder, du ville agere efter, hvis du var  lærer i den givne situation.

8.A har temauge, som handler om “sundhed i hverdagen”. Eleverne har, inden ugen, undersøgt deres egen kost gennem en uge, hvor de tastede mad og mængde ind i et digitalt kostprogram. Eleverne sidder i matrixgrupper og fremlægger deres undersøgelse og du overhører nogle af fremlæggelserne. Peter starter med sin fremlæggelse. Han har spist nogenlunde varieret, men dog for lidt frugt og grønt i forhold til fødevarestyrelsens anbefalinger. Efter Peter fremlægger Lise. Hun fortæller, at i hendes familie har de besluttet at undgå at spise mælkeprodukter og spise så lidt kulhydrater som muligt. Lises mor er blogger om sund kost og vejleder bl.a. om superfood og fødevarer med antioxidant virkning. Lises kostundersøgelse viser, at den kost hun spiser på sigt kan føre til fejlernæring, men Lise er overbevist om, og har drøftet med sin mor, at det er programmet, der viser et helt forkert resultat.


Hvordan vil du agere som lærer i den beskrevne situation med sundhedsundervisningens mål for øje om at udvikle elevernes handlekompetence. Husk at begrunde dine handlinger med teori. Her er nogle muligheder, der kan hjælpe dig på vej:

  1. Du vil ikke kommentere på fremlæggelserne, fordi det er matrix gruppefremlæggelser, som ikke umiddelbart lægger op til lærerkommentarer.
  2. Du vil huske beskrivelsen og tage den frem, når du skal samle op på dagens aktiviteter. Inden vil du undersøge hvad superfood og antioxidanter egentlig er for noget?
  3. Efter Lises fremlæggelse vil du kommentere og komme med biologisk fakta om de omtalte fødevarer, og hvorfor det kan være farligt at undlade dem fra kosten.
  4. En helt anden udvej.

Begrund hvorfor du vælger at reagere, som du gør og gem dine overvejelser i din arbejdsmappe.