Læringsaktivitet 9: Viden om rygning

Der er et hav af materiale om rygning og rygnings påvirkning af kroppen på internettet. Det kan være svært at udvælge egnede materialer blandt det store udvalg. Vi har derfor udvalgt tre forskellige videoer med forskellige budskaber som du kan starte med at se for at få et fundament af viden om både biologiske og psykologiske mekanismer, der påvirker unge.

1. Sæt dig sammen med en kollega, ven, familiemedlem og se to korte videoer om rygning.

    1. Video 1: Røgfri Fremtid - Afhængig af dårlige undskyldninger (link)
    2. Video 2: BUT WHY? - Hvorfor egentlig ryge - ep1 (link)

Den første video handler om de dårlige undskyldninger, man kan have i forhold til at ryge. De fleste ved jo godt, at det er skadeligt, men giver sig selv “lov” pga. diverse undskyldninger. Den anden video handler om gruppepresset, der kan være blandt unge i forhold til rygning

2. Slut af med se følgende korte video, hvor Pernille beskriver, hvad der sker i lungerne og blodkredsløbet, når du ryger:


3. Find én vigtig pointe fra hver video, som du vil bringe med i sundhedsundervisningen om rygning i grundskolen. Èn pointe  for video 1 kunne fx omhandle spørgsmålet “hvorfor er der så mange dårlige undskyldninger vedr. rygning?” . Skriv dine 3 pointer ned og gem dem i din arbejdsmappe.