Læringsaktivitet 4: Hvordan kan videoer om pubertet anvendes i undervisningen?

1. Start med at se videoerne: “Hvad er pubertet?” og “Pubertet - hvordan starter det?”:

Video: Hvad er pubertet?

Video: Pubertet - hvordan starter det?


2. Reflektér og skriv ned: Indeholder videoen den viden, der er nødvendig for at kunne nå målet for 6. klasse - dvs. viden om pubertet, identitet og relationer?

3. Slut af med at forholde dig til den måde, de to videoer formidler samme budskab på. Forhold dig til, hvordan måden at formidle indholdet på kan virke på elever med forskellige forudsætninger i 6. klasse - kan de begge bruges i alle klasser? Gem dine overvejelser i din arbejdsmappe.