Læringsaktivitet 9: Grænser og grænsesætning i børnehøjde

I grundskolen findes der flere gode øvelser, som sætter fokus på grænser. Her kan undervisningen omhandle alt fra lege “hvor tæt kan I lide at stå” til dilemmaer, hvor eleverne skal diskutere, hvordan de vil forholde sig i forskellige hypotetiske situationer. Det kan også være samtaler om “hvordan kan du se, at du har overskredet en kammerats grænse?” Hvis du vil inspireres til undervisningsideer, så prøv eksempelvis at søge efter Sex og Samfunds materiale under forløbet “Grænser”.

Arbejdet med grænser kan imidlertid også opstå spontant f.eks. i forlængelse af en konflikt mellem to eller flere børn - altså som spontane undervisningssituationer. Og nu tænker du sikkert… hov, har jeg ikke hørt  om det før? Og jo, det er ganske rigtigt. Som vi så i familiekundskabs-modulet er intentionen i sundhed-, seksualundervisning og familiekundskab netop, at undervisningen veksler mellem planlagte og spontane forløb. Kan konflikter eleverne imellem eksempelvis bruges til at italesætte grænser og grænseoverskridelser? Eller måske samfundsrelevante temaer som COVID-19 pandemien? Og hvis du vælger at tage disse emner op, hvordan gør du det så på en måde, der både er respektfuld og samtidig drives af elevernes egen undren og interesse. Dette er temaet for næste læringsaktivitet.

  1. Start med at læse kap 8 og kap 9 i Roien et al, 2018: Seksualitet, skole og samfund. Kritiske perspektiver på seksualundervisning, Hans Reitzels Forlag.

  2. Gense det korte interview med Frida Nøddebo

Gense også gerne scenen med de tre børn, der bliver udfoldet i følgende klip fra Fridas bog: Elba lærer om tissemænd og tissekoner - preview (pdf).

I previewet kan du også se Dialogcirklen, der illustrerer, hvordan den voksne kan undervise også mindre elever i et følsomt tema som seksualitet. Du kan eventuelt bruge modellen, når du skal planlægge dine aktiviteter i undervisningen.

Information om Dialogcirklen:

I figurens ydre cirkel findes det faktuelle niveau - altså det, der handler om seksualitetens biologi. Det midterste niveau vedrører en generel snak og refleksion om seksuelle relationer. Sidste og inderste niveau omhandler den enkeltes oplevelser, undringer og overvejelser.

Video: Interview med Frida Nøddebo


2. Lav et dokument i din arbejdsmappe hvor du:
  • Starter med at beskrive en potentiel situation fra elevernes dagligdag eller en aktuel samfundsdebat, som du synes kunne danne baggrund for spontane undervisningssituationer tilknyttet emnet grænser og grænseoverskridelser. Du kan evt. finde inspiration i din egne erfaringer eller i dagens avisoverskrifter.
  • Beskriver to etiske hensyn, som du tænker det er vigtigt at læreren er opmærksom på, hvis han/hun vælger at inddrage ideen i undervisningen.